Кнігі — юбіляры беларускіх пісьменнікаў 2019 года Печать

С. Алексиевич, «Цинковые мальчики» — 30 лет (1989)

Р.Баравікова, першы зборнік паэзіі “Рамонкавы бераг” – 45 гадоў

Р.Барадулін, зборнік паэзіі “Рум” – 45 гадоў

П.Броўка, збарнік вершаў “Пахне чабор” – 60 гадоў

Я. Брыль, раман “Птушкі і гнёзды” – 55 гадоў

К. Буйло, першы зборнік вершаў “Курганная кветка”, адрэдагаваў Я. Купала – 105 гадоў

В. Быкаў, аповесць “Альпійская балада” – 55 гадоў

А.Вольскі, кніжка для дзяцей “Чарнічка” – 55 гадоў

У. Дубоўка, казка “Мілавіца” – 55 гадоў

У. Караткевіч, раман “Чорны замак Альшанскі” – 40 гадоў

Я. Колас, аповесць “Дрыгва” – 85 гадоў

Я. Купала, п’еса “Тутэйшыя” – 95 гадоў

А. Макаёнак, п’еса “Зацюканы апостал” -50 гадоў

Я. Маўр, аповесць “ТВТ” – 85 гадоў

П.Панчанка , зборнік “Кніга вандравання і любові” – 60 гадоў

І.Шамякін, раман “Сэрца на далоні” – 55 гадоў

І.Шамякін, раман “Атланты і карыятыды” – 45 гадоў